''Trzeba darzyć zaufaniem ludzi świeckich, jest w nich bowiem wielki potencjał dobrej woli, kompetencji i gotowości służenia";    Święty Jan Paweł II, Papież

(355kB)
(10kB)
(8kB)


(20kB)