''Trzeba darzyć zaufaniem ludzi świeckich, jest w nich bowiem wielki potencjał dobrej woli, kompetencji i gotowości służenia";    Święty Jan Paweł II, Papież

(355kB)
Kliknij powyżej na baner (to nowa strona AK) Stara obecna strona funkcjonuje do 30 września br.!
(10kB)
(8kB)


(20kB)