Wszystko o nas

Krótka historia powstania Akcji Katolickiej
przy parafii Św. Stanisława BP i Męczennika we Wschowie

     Z inicjatywy ks. Dziekana Zygmunta Zająca w dniu 11 stycznia 1999 roku doszło do założenia Akcji Katolickiej w naszej parafii, którą cechowały spontaniczność i żywiołowość.
     Były to pierwsze "kroczki" Akcji Katolickiej, która dopiero z czasem wypracowała sobie metodologię pracy. Wybrano zarząd :
          Prezesem został wybrany Stanisław Walner
          Liczba członków - 8
     Już w początkach naszej działalności przejęliśmy od Stowarzyszenia Rodzin Katolickich świetlicę środowiskową, którą prowadziły Siostry Salezjanki razem z wolontariatem młodzieżowym. Do świetlicy uczęszczały dzieci z najuboższych rodzin organizowane były różne zajęcia np: pomoc w nauce odrabianie lekcji domowych, kurs tańca, wyjazdy wakacyjne kolonie w kraju oraz do Czechosłowacji (miejscowość) Vizowice. Skupiliśmy się również między innymi na integracji ludzi w parafii i naszym mieście, a przede wszystkim na współpracy nas ludzi świeckich z Kościołem. Pomagaliśmy w organizacji uroczystości kościelnych, odbywały się spotkania wszystkich grup parafialnych. Szczególną troską i opieką otoczyliśmy dzieci i młodzież, w celu zagospodarowania ich aktywności organizowane były min. Przeglądy piosenki religijnej, Jasełka, zabawy ze Św. Mikołajem, oraz festyny rodzinne, gdzie mogły wykazać swoje młodzieńcze ambicje.
     W marcu roku 2003 nastąpiła zmiana zarządu. Prezesem został Andrzej Stankowiak. W dalszym ciągu kontynuowane były i doskonalone nasze przedsięwzięcia, wzrastał poziom prowadzonej przez nas działalności.
(65kB)      Uczestniczyliśmy min. w kształtowaniu swoich osobowości, poprzez Rekolekcje Święte organizowane przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, pielgrzymki, oraz spotkania z innymi Oddziałami Akcji w Diecezji.
     W roku 2003 Akcja Katolicka we współpracy z ówczesnymi władzami Wschowy, oraz kierownictwem Ośrodka Sportu i Rekreacji utworzyła sekcję koszykówki i piłki nożnej. Treningi odbywają się raz w tygodniu w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji.
     W trzeciej kadencji działalności Akcji Katolickiej prowadzenie objął ponownie Stanisław Walner.
     Następnie został wybrany do Zarządu Diecezjalnego, a w okresie późniejszym również do Władz Krajowych AK.
     W marcu 2009 roku po zakończonej kadencji z powodów rodzinnych Stanisław Walner złożył rezygnację z członka zwyczajnego i zadeklarował się jako członek wspierający.
          W miesiącu marcu 2009 na walnym zebraniu wybrano nowe władze POAK.
                              Wybrany został nowy zarząd w składzie:
                              Prezes Andrzej Stankowiak
                              Wiceprezes Teresa Łowicka
                              Skarbnik Krzysztof Dobrzyński
                              Sekretarz Tadeusz Apolinarski
                              Członek Ewa Stasiak
                              Członek Barbara Karasek
          W chwili obecnej jest nas 12 członków + 2 kandydatów